Curriculum & Resources

PTC Lab (Dutch)

De Reizende DNA-labs en de ABE leskistDe Reizende DNA-labs slaan een brug tussen biologie en scheikunde op school en de nieuwste ontwikkelingen rond genomics, door leerlingen zelf aan de slag te laten gaan met geavanceerde technieken en actuele onderwerpen uit het hedendaagse wetenschappelijk onderzoek. De DNA-labs zijn ontwikkeld door Nederlandse universiteiten en de Genomics Centres of Excellence.Er zijn verschillende DNA-labs, die ieder een verschillend aspect van het moderne DNA-onderzoek behandelen. Stuk voor stuk laten de DNA-labs zien dat kennis van genen en de moleculen in een cel een grote rol spelen in gebieden die voor iedereen belangrijk zijn: veiligheid, voeding, ethiek, gezondheid en het milieu. Daarnaast maken de practica duidelijk dat wetenschappelijke vooruitgang soms maatschappelijke vragen oproept.

There are several DNA Labs, each dealing with a different aspect of modern DNA research.  Each of the DNA labs shows that knowledge of genes and the molecules in a cell play a major role in areas that are important to everyone: safety, nutrition, ethics, health and the environment. In addition, the labs make clear that scientific progress sometimes raises societal questions. 

Files
Resource Type
Teaching Materials
Classroom-based
Lab-based
Appropriate Ages
Upper Secondary
Introductory
Advanced
Resource Topic
ABE Program
Lab Techniques
Gel Electrophoresis
Ligation
PCR
Pipetting
Restriction Enzyme
Related Program Site